Panaszkezelés / vitarendezés

Elállási/ Felmondási tájékoztató

A PLV Hungary Kft a jelen tájékoztatóban szereplő feltételekhez képest kedvezőbb lehetőségeket is kínálhat.

Elállási/Felmondási jog

Fogyasztóként Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: PLV Hungary Kft 2089 Telki, Árnyas utca 16.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. A nyilatkozat megtekinthető weboldalunkon vagy használhatja a Szifonbolt.hu oldal visszaküldés menüpontjában található visszaküldési űrlapot is a legegyszerűbb és leggyorsabb ügyintézés érdekében.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Csak olyan termékeket áll módunkban visszavenni, amit még nem használtak és a csomagolás sértetlenül rendelkezésre áll.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Csak olyan termékeket áll módunkban visszavenni, amit még nem használtak és a csomagolás sértetlenül rendelkezésre áll.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ha fentiek kapcsán bármilyen segítségre van szüksége kérjük forduljon Hozzánk, szívesen állunk rendelkezésére.

Panaszaival és vitarendezés érdekében ügyfélszolgálatunkhoz is fordulhat, ahol mindent elkövetünk azért, hogy a problémákat megoldjuk és a vitás kérdéseket rendezzük. 

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

PLV Hungary Kft

Postázási cím: 1126 Budapest, Böszörményi út 35 B

Telefonszám: 06 1 769 6333

E-mail: info@szifonbolt.hu

Ügyfélszolgáltunk hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között áll rendelkezésükre. 

Vállalkozásunk békéltető testületi eljárásban is együttműködik.

Jelen tájékoztató csak Fogyasztónak minősülő vásárlókra érvényes.